Yelken

“Yelkencilik sadece bir spor değil, aynı zamanda önemli bir eğitim aracıdır…

Öncelikle, yelkencilik bir hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşabilmek için önceden çevre şartlarını inceleyip, detaylı planlama yapmayı gerektiren bir spordur. Bu nedenle, yöneticiler için planlama deneyimi kazanma aracı olarak kullanılabilir. Bu planlama süreci sadece rotayı içermez, aynı zamanda su, enerji, yiyecek ve bakım malzemesi gibi birçok yaşamsal kaynağın da planlanmasını gerektirir. Bu yönüyle de yelkencilik; liderlik ve yöneticilikte stratejik önemi olan konuların, tüm yönleriyle planlanması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması becerilerinin, geliştirilmesine de yardımcı olur.

Yelken de, hayat gibi dinamiktir. Başarı; doğru kararlar kadar, çevre şartlarının da uygun olmasına bağlıdır. Üstelik her ne kadar detaylı ve iyi düşünülmüş planlar yapılmış olursa olsun, değişen olumlu veya olumsuz şartlara hızla uyum sağlayabilmek de, başarı için büyük önem taşır. Yelken yarışlarında; hem – her gün hava şartlarında değişkenlik olabilir, hem de – rakiplerin yaptıkları seçimler, hava şartlarından herkesin farklı şekilde yararlanmasına veya yararlanamamasına sebep olabilir. Bu yönüyle de yelken; profesyonel hayatta  ve özel hayatımızda, değişen şartlara uyum sağlayabilme yetkinliklerini geliştirmeye ve rekabete hazırlar.

Toplumsal hayat, kurallara uymayı gerektirir. Kuralların rasyonel nedenleri olması ise onlara uyumu artırır. Yelken için de geçerli olan bu durum, yöneticileri; kurallara uyum sağlamaya ve varsa – yeni belirlenecek olan kurallarda, etkin olmaya hazırlar.

Yelkenciliğin önemli şartlarından birisi de riskleri önceden görmeye çalışmak ve her türlü risk için hazırlıklı olmaktır. Bu nedenle; yelken, yöneticilikte çok önemli bir faktör olan kişisel ve kurumsal risk yönetimi konusunda da, deneyim kazandırır.

Yelkende önemli ilkelerden birisi de “her şeyin bir yerinin olması ve her şeyin her zaman düzenli olarak yerinde olması”nın sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim için önemli olan şeffaflık ve açıklık ilkeleriyle uyumlu olan bu anlayış aslında karar almada hızı ve risklerden korunmayı sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yönüyle de yelkencilik yöneticiliğe hazırlanmada yardımcı olur.

Hem yelkende, hem de iş hayatında başarı için gerekli önemli konulardan birisi de disiplinli olmaktır. Tabiat hataları kolay affetmez. Bu nedenle, yelkende disiplin hayati önem taşır. Bu yönüyle de yelken, liderlik ve yöneticilik yetkinliklerinin gelişmesinde de, büyük bir etkendir.

Özetle, yelken sadece keyifli bir spor değil, aynı zamanda yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini de geliştirmeye destek olabilecek, özel bir eğitim aracıdır.”

Günümüzde yelken yapmak ,bir tekne sahibi olmak maalesef her zaman kolayca ulaşabileceğimiz bir konumda değil.Bizleri denize kolayca ulaştırabilecek,marina ve barınma masraflarını minimize edebilecek ,mobil çözümlerle bu güzel sporu ve yaşam tarzını daha büyük kitlelerin yaşaması umuduyla pruvanız neta ,rüzgarınız kolayınıza olsun…